Wat doe ik als ik gedagvaard ben?

U heeft een dagvaarding ontvangen en vraagt zich af wat u moet doen. Er komen vragen in u op als: wat is een dagvaarding, hoe moet ik hierop reageren, wie heeft mij gedagvaard, is dit wel terecht, mag ik mijzelf verdedigen, heb ik een advocaat nodig? Kortom: wat doe ik als ik gedagvaard ben?

 

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een officieel, schriftelijk stuk dat u oproept om voor de rechter te verschijnen. Dit is het eerste processtuk in een civielrechtelijke of strafrechtelijke procedure en beschrijft duidelijk wat de eis is, de onderbouwing hiervoor en wat de bewijsstukken zijn van de partij die u heeft gedagvaard.

 

  • Civiele dagvaarding

Een civiele dagvaarding heeft altijd betrekking op geschillen tussen burgers onderling, met een bedrijf of met de overheid. Beide partijen moeten in dit geval voor de civiele rechter verschijnen. Het kan hier gaan om bijvoorbeeld: een huurachterstand, een schuld bij een incassobureau en zaken met betrekking tot de arbeidsovereenkomst.

 

  • Dagvaarding verdachte

Een dagvaarding verdachte (dagvaarding strafrecht) krijgt u altijd van de officier van justitie. Het gaat hier dus niet om een geschil tussen u en een andere partij, maar om de verdenking van het plegen van een strafbaar feit. U wordt dan opgeroepen om voor de strafrechter te verschijnen. Voorbeelden van redenen zijn: diefstal, huiselijk geweld en rijden onder invloed.

 

Wat doe ik als ik gedagvaard ben?

Ten eerste is het van belang om te controleren dat de dagvaarding aan de juiste eisen voldoet. Een partij kan iemand dagvaarden zonder advocaat of professionele hulp en een dagvaarding kan dus fouten bevatten. Wanneer niet aan de juiste eisen is voldaan kan de dagvaarding ongeldig worden verklaard. Is de dagvaarding geldig dan wilt u waarschijnlijk u op de dagvaarding reageren en vraagt zich af wat doe ik dan?

 

Voor een civiele dagvaarding is het van belang dat u zo snel mogelijk contact opneemt met de eiser of deurwaarder. Als u het eens wordt met de eiser voordat de zitting bij de civiele rechter is kan de dagvaarding worden ingetrokken en scheelt dat proceskosten (dagvaarding proceskosten zijn: griffierechten, de kosten van de dagvaarding en salaris gemachtigde voor het opstellen van de dagvaarding door de eisende partij).

 

Wanneer u het niet met de dagvaarding eens bent kunt u: een schriftelijke reactie sturen naar de kantonrechter of mondeling reageren tijdens de zitting. U heeft dan de kans om zichzelf te verdedigen en de onafhankelijke rechter zal tot een uitspraak komen.

 

Een laatste optie is om in het geheel niet reageren op de dagvaarding en niet komen opdagen op de zitting. Houd er rekening mee dat in dit geval u de kans vergroot om te worden veroordeeld als schuldig en tot betaling van de proceskosten.

 

Bij een strafrechtelijke dagvaarding zijn er ook een aantal verschillende mogelijkheden om te reageren. U kunt het wederom eens zijn met de dagvaarding of niet en daarop gebaseerd uw reactie kiezen. Bent u ten onrechte gedagvaard, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de Officier van Justitie.

 

Andere mogelijkheden om te reageren op een strafrechtelijke dagvaarding zijn: uitstel vragen, vragen om getuigen te horen en je voorbereiden en naar de zitting gaan. Wanneer er voor de gedagvaarde meer tijd nodig is om voor te bereiden is het aangeraden om uitstel aan te vragen. Ook het aanvragen om getuigen te horen is een goede strategie, hiermee wordt namelijk twijfel gezaaid bij de rechtbank en wordt de kans groter dat u wordt vrijgesproken.

 

Wanneer u niet naar de rechter gaat is de kans groot is dat u schuldig wordt verklaard. Straffen die hierbij komen kijken kunnen bijvoorbeeld zijn: (on)voorwaardelijke gevangenisstraf, taakstraf of een geldboete.

 

Het is voor zowel een civiele als een strafrechtelijke dagvaarding niet verplicht om een advocaat in te zetten wanneer u een dagvaarding heeft ontvangen. Dit is echter wel aangeraden om ervoor te zorgen dat het proces voor u zo eerlijk mogelijk verloopt. Een advocaat zal u begeleiden en adviseren en hoeft niet duur te zijn. Indien u niet genoeg geld beschikbaar heeft voor een advocaat kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding en een gesubsidieerde advocaat.

 

Juridische problemen

Juridische problemen ontstaan door verschillende redenen, bijvoorbeeld door problemen op het werk, moeilijke contracten, echtscheiding of schade. Indien u juridische problemen heeft en opzoek bent naar advies voor bijvoorbeeld: uw dagvaarding van een deurwaarder, of u zoekt een advocaat, zijn er een aantal mogelijkheden:

 

Kort gezegd is een dagvaarding dus een oproep om voor de rechter te verschijnen. Wat doe ik als ik gedagvaard ben? Afhankelijk van het soort dagvaarding dat u heeft ontvangen zijn er een aantal mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld contact zoeken met de dagvaarder om tot een oplossing te komen voordat uw zittingsdatum is (civiele dagvaarding), of aanvraag doen om verdachten te horen (strafrechtelijke dagvaarding). Het is niet verplicht om op de zitting te verschijnen en een advocaat aan te nemen maar beide wel aangeraden. En ook voor mensen met juridische problemen zijn er goede mogelijkheden om te worden bijgestaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *