Een dag van een management consultant

Een management consultant is iemand die advies uitbrengt aan bedrijven op het gebied van management en bedrijfsvoering. Het is een breed beroep, dat zich tot specifieke problemen of oplossingen kan specificeren. De ene dag van een management consultant kan erg verschillend zijn van de andere. En twee opdrachten kunnen totaal verschillend van elkaar lijken, maar in de kern toch hetzelfde. Wat management consulting is, wat een management consultant doet en hoe een dag van een management consultant eruit ziet, lees je hieronder.

Wat management consulting is

Een management cunsultingbedrijf is een ander woord voor adviesbureau. Bij dit adviesbureau kun je terecht voor advies op het gebied van management en bedrijfsvoering. Voor management consulting dus. Management consulting bedrijven of management consultancies kunnen voor bepaalde opdrachten of taken worden ingehuurd door particuliere bedrijven, maar ook door de overheid. Het doel van management consulting is om andere organisaties te helpen beter te functioneren en betere prestaties te behalen. Dit kunnen prestaties zijn in termen van getallen (omzet) en op het gebied van persooneelstevredenheid.

Een management consultingbedrijf richt zich op bestaande organisatieproblemen, analyseert deze en brengt in kaart welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn. Degene die dit allemaal uitvoert, is de management consultant. Deze voert een consulting job uit voor het bedrijf dat hem inhuurt.

Wat een management consultant doet

De belangrijkste eigenschappen van een management consultant zijn: kritisch denkvermogen, objectief analyseren en het in staat zijn om haalbare en innovatieve implementatieplannen te kunnen schrijven, voordragen en eventueel uitvoeren.

Zoals eerder benoemd, kan een management consultingbedrijf zich richten op prestaties in termen van omzet en in termen van personeelstevredenheid. Dit is afhankelijk van de vraag van de klant. Het is een van de taken van de management consultant om in kaart te brengen waar het probleem nu daadwerkelijk ligt. De vraag van de klant kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de omzet, maar de oplossing kan te maken hebben met het personeel. Het is aan de management consultant om dit te analyseren en een juiste oplossing aan te dragen. Als de klant zelf had geweten wat de oplossing was, had hij immers geen management consultant hoeven inschakelen.

In het eerste stadium van de opdracht is het dus van belang dat de management consultant een overzichtelijk en zo objectief mogelijk beeld krijgt van de situatie. Hij of zij zal veel informatie moeten verzamelen en inzichten van de betrokkenen. Met deze informatie is het van belang er een zo constructief en passend mogelijke oplossing wordt ontwikkelt. Het de taak van de management consultant om een oplossing aan te dragen en soms zelfs om mee te helpen met de implementatie.

De vraag van de opdrachtgever en de analyse van de management consultant, maken samen de opdracht. Omdat je met start-ups te maken kan hebben, multinationals of met de overheid kan een opdracht van een management consultant er in het begin compleet anders uitzien dan de vorige. Na een grondige analyse kan je er echter achterkomen dat de kern van het probleem hetzelfde is. Vaak richt een management consultant zich op een van de volgende facetten: logistieke bedrijfsprocessen, personeelsbeleid (beloningsbeleid of systemen voor de functiewaardering), de bedrijfsstrategie en het gebruik van informatietechnologie en communicatietechnologie (ICT).

Een dag van een management consultant

Het werk van een management consultant is veelomvattend en werkdagen kunnen dan ook erg verschillend zijn. Een dag van een management consultant kan soms erg saai zijn vanwege het vele onderzoek dat er moet worden gedaan. Aan de andere kant is het ook een erg uitdagende job, omdat je met veel verschillende situaties, bedrijven, problemen en oplossingen in aanraking kunt komen.

Als je je bedrijf start, kun je bijvoorbeeld een management consultant inschakelen. De consultant zal in dat geval kunnen helpen met het vooruit plannen van oplossingen voor vooraf voorziene problemen. Werken voor een start-up zal compleet anders zijn dan werken voor een multinational, welke de hulp van een consultant inschakelt omdat zij merken dat sinds twee jaar de nieuwe werknemers gemiddeld maar 9 maanden in dienst blijven.

Als management consultant kun je overal terecht komen. Van start-ups tot aan multinationals of bij de overheid. De meeste van de tijd brengt de management consultant echter achter het bureau door tijdens het onderzoeken van het probleem en het creëren van oplossingen en implementatieplannen. Een voorbeeld van zo’n management consultingbedrijf is CBA Management. Zij richten zich met jarenlange ervaring op het helpen van grote en kleine ondernemingen en leggen de nadruk op helpen, niet overnemen.

Een dag van een management consultant kan dus erg uiteenlopend zijn. Van saai administratief of onderzoek werk tot misschien wel een bedrijfsvergadering bijwonen die uit de hand loopt om een probleem te analyseren. Onafhankelijk van de opdracht, zal een dag van een management consultant bestaan uit veel team- en klantvergaderingen, het analyseren van gegevens en het creëren van presentaties.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *