Wat heb je nodig wanneer je een chihuahua koopt?

Ben je voor het eerst van plan om een chihuahua aan te schaffen? Dan sta je voor een belangrijke beslissing. Je zal straks gaan zorgen voor een levend wezentje en dat brengt nogal wat verantwoordelijkheden met zich mee. Daarnaast is dit een ras dat ouder wordt dan elk ander ras, de chihuahua kan namelijk wel 20 jaar of ouder worden!

Dat een chihuahua klein is, betekent niet automatisch dat dit ook een makkelijk hondje is om in huis te hebben. De opvoeding van een chihuahua is zeer belangrijk.

Wanneer je net een puppy hebt aangeschaft, zul je een aantal producten moeten kopen. In het geval van de chihuahua, zul je zo ongeveer €200 kwijt zijn aan basisproducten zoals een riempje, een mandje en wat speelgoed. Indien je ook graag kleertjes voor het beestje aanschaft, lopen deze kosten natuurlijk flink op. Kijk op exclusivedogfashion.nl voor hippe hondenkleding.

Wat zijn nu onmisbare producten bij de aankoop van een chihuahua?

  • Halsband of tuigje en riempje

In het geval van de chihuahua wordt een tuigje aangeraden, omdat dat comfortabeler zit en bovendien trek je het lijfje mee in plaats van het tere nekje tijdens een wandeling.
  • Een bench

Die handig is voor in huis, maar ook om de hond in te vervoeren. Je kan eventueel nog een klein zacht mandje erbij halen.

  • Drink- en voederbak
  • Voedsel

Een goed voorbeeld hiervan is de Royal Canin “Chihuahua tot 8 mnd”

  • (Bijt)speeltjes zoals touwen en kauwkluiven

Chihuahuas hebben kleine, scherpe tandjes. De behoefte om te bijten is groot wanneer tandjes doorkomen en bij het wisselen van de tandjes.

  • Eventueel een reistas

Chihuahuas zijn handig mee te nemen door hun kleine formaat. Een reistas is dan handig mocht je wat langere reizen maken of bijvoorbeeld met het openbaar vervoer gaan.

  • Schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten

Schoonmaakmiddelen voor ongelukjes die de eerste maanden kunnen gebeuren, denk maar aan de behoeften doen in huis. Qua verzorgingsproducten kan er gedacht worden aan goede shampoo tegen parasieten.

  • Ontwormingspillen

Handig om altijd in huis te hebben en kunnen zelf toegediend worden.

Zorg dat je bovenstaande chihuahua benodigdheden in huis haalt en jezelf goed informeert bij de aanschaf van een chihuahua. Dit ras staat erom bekend zich vaak aan één persoon te hechten, die hij volgt en ziet als zijn of haar leider.

Ook is het handig om te weten dat dit kleine hondje erg intelligent is en ontzettend gevoelig voor stress. Je kan van je chihuahua een lief, sociaal hondje maken, maar voed je hem verkeerd op dan heb je een lastig, vaak blaffend hondje. Bereid je dus goed voor en ga een fijne tijd tegemoet met je nieuwe vriendje!

Een dag van een management consultant

Een management consultant is iemand die advies uitbrengt aan bedrijven op het gebied van management en bedrijfsvoering. Het is een breed beroep, dat zich tot specifieke problemen of oplossingen kan specificeren. De ene dag van een management consultant kan erg verschillend zijn van de andere. En twee opdrachten kunnen totaal verschillend van elkaar lijken, maar in de kern toch hetzelfde. Wat management consulting is, wat een management consultant doet en hoe een dag van een management consultant eruit ziet, lees je hieronder.

Wat management consulting is

Een management cunsultingbedrijf is een ander woord voor adviesbureau. Bij dit adviesbureau kun je terecht voor advies op het gebied van management en bedrijfsvoering. Voor management consulting dus. Management consulting bedrijven of management consultancies kunnen voor bepaalde opdrachten of taken worden ingehuurd door particuliere bedrijven, maar ook door de overheid. Het doel van management consulting is om andere organisaties te helpen beter te functioneren en betere prestaties te behalen. Dit kunnen prestaties zijn in termen van getallen (omzet) en op het gebied van persooneelstevredenheid.

Een management consultingbedrijf richt zich op bestaande organisatieproblemen, analyseert deze en brengt in kaart welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn. Degene die dit allemaal uitvoert, is de management consultant. Deze voert een consulting job uit voor het bedrijf dat hem inhuurt.

Wat een management consultant doet

De belangrijkste eigenschappen van een management consultant zijn: kritisch denkvermogen, objectief analyseren en het in staat zijn om haalbare en innovatieve implementatieplannen te kunnen schrijven, voordragen en eventueel uitvoeren.

Zoals eerder benoemd, kan een management consultingbedrijf zich richten op prestaties in termen van omzet en in termen van personeelstevredenheid. Dit is afhankelijk van de vraag van de klant. Het is een van de taken van de management consultant om in kaart te brengen waar het probleem nu daadwerkelijk ligt. De vraag van de klant kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de omzet, maar de oplossing kan te maken hebben met het personeel. Het is aan de management consultant om dit te analyseren en een juiste oplossing aan te dragen. Als de klant zelf had geweten wat de oplossing was, had hij immers geen management consultant hoeven inschakelen.

In het eerste stadium van de opdracht is het dus van belang dat de management consultant een overzichtelijk en zo objectief mogelijk beeld krijgt van de situatie. Hij of zij zal veel informatie moeten verzamelen en inzichten van de betrokkenen. Met deze informatie is het van belang er een zo constructief en passend mogelijke oplossing wordt ontwikkelt. Het de taak van de management consultant om een oplossing aan te dragen en soms zelfs om mee te helpen met de implementatie.

De vraag van de opdrachtgever en de analyse van de management consultant, maken samen de opdracht. Omdat je met start-ups te maken kan hebben, multinationals of met de overheid kan een opdracht van een management consultant er in het begin compleet anders uitzien dan de vorige. Na een grondige analyse kan je er echter achterkomen dat de kern van het probleem hetzelfde is. Vaak richt een management consultant zich op een van de volgende facetten: logistieke bedrijfsprocessen, personeelsbeleid (beloningsbeleid of systemen voor de functiewaardering), de bedrijfsstrategie en het gebruik van informatietechnologie en communicatietechnologie (ICT).

Een dag van een management consultant

Het werk van een management consultant is veelomvattend en werkdagen kunnen dan ook erg verschillend zijn. Een dag van een management consultant kan soms erg saai zijn vanwege het vele onderzoek dat er moet worden gedaan. Aan de andere kant is het ook een erg uitdagende job, omdat je met veel verschillende situaties, bedrijven, problemen en oplossingen in aanraking kunt komen.

Als je je bedrijf start, kun je bijvoorbeeld een management consultant inschakelen. De consultant zal in dat geval kunnen helpen met het vooruit plannen van oplossingen voor vooraf voorziene problemen. Werken voor een start-up zal compleet anders zijn dan werken voor een multinational, welke de hulp van een consultant inschakelt omdat zij merken dat sinds twee jaar de nieuwe werknemers gemiddeld maar 9 maanden in dienst blijven.

Als management consultant kun je overal terecht komen. Van start-ups tot aan multinationals of bij de overheid. De meeste van de tijd brengt de management consultant echter achter het bureau door tijdens het onderzoeken van het probleem en het creëren van oplossingen en implementatieplannen. Een voorbeeld van zo’n management consultingbedrijf is CBA Management. Zij richten zich met jarenlange ervaring op het helpen van grote en kleine ondernemingen en leggen de nadruk op helpen, niet overnemen.

Een dag van een management consultant kan dus erg uiteenlopend zijn. Van saai administratief of onderzoek werk tot misschien wel een bedrijfsvergadering bijwonen die uit de hand loopt om een probleem te analyseren. Onafhankelijk van de opdracht, zal een dag van een management consultant bestaan uit veel team- en klantvergaderingen, het analyseren van gegevens en het creëren van presentaties.

Wat doe ik als ik gedagvaard ben?

U heeft een dagvaarding ontvangen en vraagt zich af wat u moet doen. Er komen vragen in u op als: wat is een dagvaarding, hoe moet ik hierop reageren, wie heeft mij gedagvaard, is dit wel terecht, mag ik mijzelf verdedigen, heb ik een advocaat nodig? Kortom: wat doe ik als ik gedagvaard ben?

 

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een officieel, schriftelijk stuk dat u oproept om voor de rechter te verschijnen. Dit is het eerste processtuk in een civielrechtelijke of strafrechtelijke procedure en beschrijft duidelijk wat de eis is, de onderbouwing hiervoor en wat de bewijsstukken zijn van de partij die u heeft gedagvaard.

 

  • Civiele dagvaarding

Een civiele dagvaarding heeft altijd betrekking op geschillen tussen burgers onderling, met een bedrijf of met de overheid. Beide partijen moeten in dit geval voor de civiele rechter verschijnen. Het kan hier gaan om bijvoorbeeld: een huurachterstand, een schuld bij een incassobureau en zaken met betrekking tot de arbeidsovereenkomst.

 

  • Dagvaarding verdachte

Een dagvaarding verdachte (dagvaarding strafrecht) krijgt u altijd van de officier van justitie. Het gaat hier dus niet om een geschil tussen u en een andere partij, maar om de verdenking van het plegen van een strafbaar feit. U wordt dan opgeroepen om voor de strafrechter te verschijnen. Voorbeelden van redenen zijn: diefstal, huiselijk geweld en rijden onder invloed.

 

Wat doe ik als ik gedagvaard ben?

Ten eerste is het van belang om te controleren dat de dagvaarding aan de juiste eisen voldoet. Een partij kan iemand dagvaarden zonder advocaat of professionele hulp en een dagvaarding kan dus fouten bevatten. Wanneer niet aan de juiste eisen is voldaan kan de dagvaarding ongeldig worden verklaard. Is de dagvaarding geldig dan wilt u waarschijnlijk u op de dagvaarding reageren en vraagt zich af wat doe ik dan?

 

Voor een civiele dagvaarding is het van belang dat u zo snel mogelijk contact opneemt met de eiser of deurwaarder. Als u het eens wordt met de eiser voordat de zitting bij de civiele rechter is kan de dagvaarding worden ingetrokken en scheelt dat proceskosten (dagvaarding proceskosten zijn: griffierechten, de kosten van de dagvaarding en salaris gemachtigde voor het opstellen van de dagvaarding door de eisende partij).

 

Wanneer u het niet met de dagvaarding eens bent kunt u: een schriftelijke reactie sturen naar de kantonrechter of mondeling reageren tijdens de zitting. U heeft dan de kans om zichzelf te verdedigen en de onafhankelijke rechter zal tot een uitspraak komen.

 

Een laatste optie is om in het geheel niet reageren op de dagvaarding en niet komen opdagen op de zitting. Houd er rekening mee dat in dit geval u de kans vergroot om te worden veroordeeld als schuldig en tot betaling van de proceskosten.

 

Bij een strafrechtelijke dagvaarding zijn er ook een aantal verschillende mogelijkheden om te reageren. U kunt het wederom eens zijn met de dagvaarding of niet en daarop gebaseerd uw reactie kiezen. Bent u ten onrechte gedagvaard, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de Officier van Justitie.

 

Andere mogelijkheden om te reageren op een strafrechtelijke dagvaarding zijn: uitstel vragen, vragen om getuigen te horen en je voorbereiden en naar de zitting gaan. Wanneer er voor de gedagvaarde meer tijd nodig is om voor te bereiden is het aangeraden om uitstel aan te vragen. Ook het aanvragen om getuigen te horen is een goede strategie, hiermee wordt namelijk twijfel gezaaid bij de rechtbank en wordt de kans groter dat u wordt vrijgesproken.

 

Wanneer u niet naar de rechter gaat is de kans groot is dat u schuldig wordt verklaard. Straffen die hierbij komen kijken kunnen bijvoorbeeld zijn: (on)voorwaardelijke gevangenisstraf, taakstraf of een geldboete.

 

Het is voor zowel een civiele als een strafrechtelijke dagvaarding niet verplicht om een advocaat in te zetten wanneer u een dagvaarding heeft ontvangen. Dit is echter wel aangeraden om ervoor te zorgen dat het proces voor u zo eerlijk mogelijk verloopt. Een advocaat zal u begeleiden en adviseren en hoeft niet duur te zijn. Indien u niet genoeg geld beschikbaar heeft voor een advocaat kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding en een gesubsidieerde advocaat.

 

Juridische problemen

Juridische problemen ontstaan door verschillende redenen, bijvoorbeeld door problemen op het werk, moeilijke contracten, echtscheiding of schade. Indien u juridische problemen heeft en opzoek bent naar advies voor bijvoorbeeld: uw dagvaarding van een deurwaarder, of u zoekt een advocaat, zijn er een aantal mogelijkheden:

 

Kort gezegd is een dagvaarding dus een oproep om voor de rechter te verschijnen. Wat doe ik als ik gedagvaard ben? Afhankelijk van het soort dagvaarding dat u heeft ontvangen zijn er een aantal mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld contact zoeken met de dagvaarder om tot een oplossing te komen voordat uw zittingsdatum is (civiele dagvaarding), of aanvraag doen om verdachten te horen (strafrechtelijke dagvaarding). Het is niet verplicht om op de zitting te verschijnen en een advocaat aan te nemen maar beide wel aangeraden. En ook voor mensen met juridische problemen zijn er goede mogelijkheden om te worden bijgestaan.

Speak-up

verschillende zoekmachines geven andere resultaten

Zoekmachines worden steeds meer geïntegreerd in mobiele besturingssystemen, maar u kunt nog steeds uw standaardzoekmachine op uw smartphone of tablet wijzigen. U hoeft niet bij de zoekmachine te blijven die de fabrikant van het apparaat voor u heeft gekozen.

Aangezien services dieper in elk besturingssysteem zijn geïntegreerd, wordt het veranderen van uw zoekmachine moeilijker. Er is bijvoorbeeld geen manier om de standaardzoekmachine te wijzigen die wordt gebruikt door Google Now, Apple’s Siri of Cortana van Microsoft.

Met optimalisatie uitbesteden kun je bovenaan staanOndertussen zijn er zoveel manieren waarop een zoekmachine data gebruikt om jouw de juiste pagina’s te tonen in je zoekopdracht, dat je wellicht wel een voorkeur hebt voor een bepaalde search engine zoals Google. Of juist niet Google misschien. Waar kun je het beste deze zoekmachine optimalisatie vinden?

Android is het meest open, dus het is het gemakkelijkst om uw zoekmachine op een Android-apparaat te wijzigen. U gebruikt waarschijnlijk al Chrome voor Android. Als u uw zoekmachine wilt wijzigen in Chrome voor Android, opent u de Chrome-app, tikt u op de menuknop, tikt u op Instellingen en tikt u op Zoekmachine. Kies uit de zoekmachines in de lijst – Google, Bing, Yahoo !, AOL en Ask zijn hier allemaal opties. Wanneer u zoekt op de locatiebalk van Chrome, wordt de door u gekozen zoekmachine gebruikt.

Er is geen manier om meer zoekmachines aan Chrome toe te voegen. Zelfs zoekmachines die u toevoegt aan Chrome op uw pc, worden niet automatisch gesynchroniseerd met Chrome voor Android. Om een ​​andere zoekmachine te gebruiken die niet in de lijst voorkomt – DuckDuckGo bijvoorbeeld – zou u een alternatieve webbrowser zoals Firefox voor Android moeten installeren en deze in plaats daarvan gebruiken.

 

U kunt ook de standaardzoekmachine in de Silk-browser op Amazon’s Fire OS wijzigen – gebruikt op Kindle Fire-tablets en Amazon’s Fire Phone. Open de Silk-browser, veeg in vanaf de linkerrand of tik op het menupictogram, tik op Instellingen, tik op Zoekmachine en kies de gewenste zoekmachine. Fire OS is standaard ingesteld op Bing, maar u kunt ook Google of Yahoo! in plaats daarvan.

Als jij een voorkeur hebt voor de resultaten die een zoekmachine aan jou toont, dan is het prettig dat je deze als standaard in kunt stellen. Zo ben je niet langer afhankelijk van de browser of de search engine om jouw resultaten te tonen, maar kun je zelf kijken op welke je de beste resultaten bovenaan hebt staan.

Het verschil tussen een Android en een onderwijs-tablet

Android of een leer-tablet

Als u overweegt een tablet-speelgoed voor uw kinderen te kopen, kunnen de keuzes overweldigend zijn. Afhankelijk van de leeftijd van een kind, technologische interesses en vaardigheden, kunnen veel ouders moeite hebben om te kiezen tussen een Android-tablet en andere kinderen die tablets leren.

bij bol.com kun je verschillende tablets kopenDus wat is het verschil tussen een Android-tablet en andere kinderen die tablets leren, zoals de LeapFrog Platinum-tablet?

Over het algemeen omvatten populair speelgoed voor jongere kinderen in de leeftijdscategorie 3-9 jaarleren tabletten voor het leren van bedrijven zoals LeapFrog en VTech, beide een kindertablet die je bij bol.com kunt kopen.

Deze leertablets bevatten educatieve spellen die worden beïnvloed door academische inhoud van het curriculum. De spellen en activiteiten bevatten vaak de favoriete geanimeerde televisie- en filmpersonages van het kind, terwijl ze worden blootgesteld aan fonetische, wiskundige, wetenschappelijke en leesuitdagingen in een leuk videogameformaat.

Het leren met tablets of educatieve tablets zoals de LeapFrog Platinum-tablet zijn over het algemeen perfect voor kinderen in de leeftijd tot aan het jongere einde van de voorgestelde leeftijdscategorie, voornamelijk van 3-7. Deze tablets bevatten de mogelijkheid om foto’s en video’s te maken, en bieden ook wifi-compatibiliteit.

Via een beveiligde verbinding kunnen kinderen veilige inhoud downloaden naar de tablet, toegang krijgen tot vooraf goedgekeurde websites en YouTube-video’s. Velen hebben ook apps voor veilig sms’en tussen vooraf goedgekeurde vrienden en familieleden. Deze tablets bevinden zich over het algemeen in de prijsklasse tussen de 70 en de 100 euro en zijn bestand tegen vallen.

Ze laten kinderen deelnemen aan een ervaring die doet denken aan de iPad van hun ouders, maar de inhoud van het apparaat is echt om hen te helpen leren terwijl ze plezier hebben.

Android-tablets zoals de nabi SE en de VTech InnoTAB Max zijn vaak een betere keuze voor kinderen in hun tween-leeftijd, 8-10. Deze kinderen willen een meer volwassen technologie-ervaring, zoals het spelen van populaire apps en het luisteren naar populaire muziek. Deze tablets hebben grotere schermen, kunnen speelfilms afspelen, bevatten veel snellere processors en camera’s met meer megapixels.

Deze tablets zijn vaak een meer economische keuze voor ouders die cadeaus voor hun kinderen kopen omdat ze minder duur zijn dan een leertablet en veel goedkoper zijn dan een iPad. De nabi SE heeft zelfs een bovenliggende modus waar Google-apps e-mail- en film-apps kunnen controleren zoals een Netflix en HULU die op het apparaat werken. Velen bevatten ouderlijk toezicht dat het apparaat op bepaalde momenten van de dag uitschakelt, of alleen toestaan ​​dat apps een bepaalde tijd worden gebruikt. Kinderen zijn kinderen. Ouders kunnen bang zijn om veel geld uit te geven aan apparaten die verloren kunnen raken of bedekt kunnen worden met een gemorst drankje.

Hier volgen enkele aanvullende overwegingen bij het kiezen tussen een educatieve leertablet versus een Android-tablet:

Het kennen van de vaardigheden en interesses van uw kind is een belangrijk onderdeel van het identificeren van het type tablet dat geschikt is voor hen. Wat in het algemeen goed is voor een kind van 5, kan voor uw kind anders zijn, ongeacht of zijn vaardigheden voor zijn leeftijd zijn ontwikkeld of dat hij een academische uitdaging heeft. Het vinden van een apparaat waarmee het kind plezier kan hebben en succesvol kan zijn, is beter dan het kopen van een apparaat met allerlei functies die hen zullen frustreren als ze ze niet kunnen bedienen.

Als u meerdere kinderen heeft, moet u er rekening mee houden dat deze tabletten kunnen worden doorgegeven van de ene broer naar de andere. Kijk bijvoorbeeld naar de ruime keuze op een site als beste-kindertablet.nl. Met elke generatie leertablets van LeapFrog zijn spelcassettes vaak compatibel met toekomstige en eerdere tablets.

Gedownloade inhoud kan ook op meerdere apparaten tegelijkertijd worden gedeeld. Als je een tweeling of kind hebt, moet je de inhoud downloaden en je zult het slechts één keer kopen en ze kunnen tegelijkertijd spelen. Als u de cartridges in winkels koopt, moeten ze de games delen die kunnen leiden tot onnodige argumenten.

Zet van te voren een budget voor de tablet

Kinderen niet te lang op een tablet latenOf u nu kiest voor een Android-tablet of een leertablet, u moet een speciale hoeveelheid geld reserveren voor cartridges, app-downloads, films, muziek en abonnementskosten voor apps zoals Netflix. Velen komen met inhoud die kant-en-klaar is geladen, maar je moet een extra investering doen voor kinderen om hun langetermijnbelang te behouden en naarmate hun vaardigheden toenemen.

Elk jaar komen er vaak nieuwe tablets met extra functies, meestal binnen dezelfde prijsklasse als eerdere tablets. Dus terwijl u elk jaar geen nieuwe tablet nodig heeft, plant u een upgrade naar een ander apparaat dat uw kind de functies kan bieden waar zij naar verlangen op een leeftijd waarop ze klaar zijn om het te beheren.

Pas op voor kortingen en doorbraak deals op dagen zoals Black Friday of Cyber ​​Monday, het is waarschijnlijk dat ze niet de nieuwste model tablets bevatten. Dus hoewel ze binnen uw prijsklasse passen, zal het kennen van de apparaten u helpen zoeken naar degene die het beste is voor uw kind, vooral omdat de eerste generaties leertrainers geen oplaadbare batterijen bevatten, dus pas op voor oudere apparaten die nog steeds alleen werken met AA batterijen.